Visie

U en uw organisatie onderkennen het toenemende belang van kennis. U wilt daarom uw kenniswerkers optimaal ondersteunen. De Knowledge Performance Group helpt u daar graag bij.

Internationale onderzoeken van de Delphi Group en IDC tonen aan dat de gemiddelde werknemer 15 tot 25% van zijn werktijd besteedt aan het zoeken naar informatie en kennis die nodig is voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden. De helft van de gevallen zonder resultaat. Hetgeen betekent dat ongeveer 10% van de werktijd verloren gaat met het zoeken naar iets dat niet gevonden wordt.

Het gezaghebbende onderzoek van The Economist naar economische en industriële trends voor de periode tot 2020 geeft aan dat “het verbeteren van de productiviteit van kenniswerkers door technologie, training en organisatorische veranderingen in de aankomende jaren de grootste uitdaging voor topmanagement vormt”.

De visie van de Knowledge Performance Group op het verhogen van de productiviteit èn het plezier van de kenniswerker is gebaseerd op ruim 30 jaar praktijkervaring en relevant, recent wetenschappelijk onderzoek naar factoren die kennismanagement verbeteren. Wij faciliteren — vanuit een optimale gebruikerservaring — de kenniswerker door hem of haar:
• op maat te informeren;
• te laten leren wanneer relevant;
• te laten samenwerken wanneer gewenst.

Dit creëert een omgeving waarin de kenniswerker optimaal ondersteund wordt bij het uitvoeren van zijn of haar dagelijkse werkzaamheden.