Oplossingen

Continue veranderingen in uw omgeving en organisatie doen een beroep op de flexibiliteit en aanpassingsvermogen van uw medewerkers. Succesvol gevolg geven aan deze veranderingen betekent:
• effectief en efficiënt kunnen veranderen en verbeteren van bestaande en/of creëren van nieuwe werkprocessen;
• effectief en efficiënt kunnen ontwikkelen en onderhouden van kennis en informatie ter facilitering van deze werkprocessen;
• op maat informeren van medewerkers ter ondersteuning van hun taak binnen een werkproces;
• op maat en praktijkgericht opleiden van medewerkers voor hun (gewijzigde) taak en rol binnen een werkproces;
• het op maat faciliteren van samenwerken met collega’s en externe experts om gezamenlijk oplossingen te creëren.

De Knowledge Performance Group stelt de gebruikerservaring van de kenniswerker centraal. Een optimale gebruikerservaring is daarbij het product van de samenwerking, afstemming en uitvoering van vijf krachten: klant, kenniswerker, collega’s, organisatie en technologie — die met elkaar in balans gebracht worden.